Gilbert Van Belle, An Excellent Johannine Scholar–His Writings

Posted: April 27, 2012 in General

The details provided below, about Belgian New Testament scholar Prof. Gilbert Van Belle and the list of his writings, are taken from KU Leuven website. I firstly met him in Nijmegen (Holland) for a seminar in May 2010 and then at Katholieke Universiteit Leuven (Belgium) in June 2010. I personally thank my Dissertation promoter Prof. Jan van der Watt for arranging everything possible for a day-long discussions with him about the Johannine dialogues. I personally feel that those who are interested in Johannine studies must have a look at the writings of Prof. Gilbert Van Belle. I am sure that he will definitely influence you somewhere in your academic pursuits.

[Gilbert Van Belle (born in 1947) is Professor of New Testament at the Faculty of Theology and Religious Studies, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium. His research focuses on the Fourth Gospel, especially on the style, Christology, theology and history of interpretation. He is a member of the Research Unit Biblical Studies. He is the author and editor of several books, including De sèmeia-bron in het vierde evangelie (1975; Les parenthèses dans l’évangile de Jean (1985); Johannine Bibliography (1987); The Four Gospels 1992: Festschrift Frans Neirynck (1992); The Signs Source in the Fourth Gospel (1994); Het Johannesevangelie. Woorden om van te leven (1995); Index generalis 1982-1997: Ephemerides Theologicae Lovanienses – Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium (1998); Luke and His Readers. Festschrift A. Denaux (2004); In Memoriam Maurits Sabbe (2004); Theology and Christology in the Fourth Gospel: Essays by the Members of the SNTS Johannine Writings Seminar (2005); The Death of Jesus in the Fourth Gospel (2006); Leven ondanks dood: Het passieverhaal volgens Johannes (2006); Miracles and Imagery in Luke and John. Festschrift Ulrich Busse (2008); Repetitions and Variations in the Fourth Gospel: Style, Text, Interpretation (2009).

See a list of publications from Prof. Gilbert van Belle

Van Belle, G. (2010). Elenchus Bibliographicus 2010. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 86 (2-3), 9-772.

Van Belle, G. (2009). Elenchus Bibliographicus 2009. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 85 (2-3), 1*-885.

Van Belle, G. (2008). Elenchus Bibliographicus 2008. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 84 (2-3), 1*-842*.

Van Belle, G. (2007). Chronicles: Le 62e General Meeting of Studiorum Novi Testament Societas à la “Lucian Blaga University”, Sibiu/Hermannstadt, Roumanie. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 84, 610-611.

Van Belle, G. (2007). Elenchus Bibliographicus 2007. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 83, 1*-834*.

Van Belle, G. (2007). The Return of John to Jesus Research. Louvain Studies, 32, 23-48.

Van Belle, G. (2006). Chronicles: Wetenschappelijke prijzen (A. Dillen, G. Van Oyen). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 82, 550-551.

Van Belle, G. (2006). Elenchus Bibliographicus 2006. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 82, 1*-874*.

Van Belle, G. (2006). Chronicles: Sint-Thomasfeest op dinsdag 7 maart 2006. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 82, 548.

Van Belle, G. (2006). Het lijden en de dood van de Zoon van God volgens Johannes. Collationes: Vlaams tijdschrift voor theologie en pastoraal, 36, 115-147.

Van Belle, G. (2006). Chronicles: Meeting in Leuven on Early Christianity. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 549-550.

Van Belle, G. (2005). Elenchus Bibliographicus 2005. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 1*-845*.

Van Belle, G. (2005). Chronicles: Studiedag te Tilburg. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 277.

Van Belle, G. (2005). De dood van Jezus in het vierde evangelie. Verslag van het 54ste Colloquium Biblicum Lovaniense. Collationes: Vlaams tijdschrift voor theologie en pastoraal, 35, 425-434.

Van Belle, G. (2005). L’usage proleptique du pronom “autos” en Jn 9:13, 18. Novum Testamentum: an international quarterly for New Testament and related studies based on international cooperation, 67, 1-18.

Van Belle, G. (2005). Chronicles: Guest Lectures (NBV). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 267-268.

Van Belle, G. (2005). The Death of Jesus in the Fourth Gospel. Colloquium Biblicum Lovaniense LIV (2005). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 567-579.

Van Belle, G. (2004). Elenchus bibliographicus 2004. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 80, 1*-854*.

Van Belle, G. (2003). Elenchus bibliographicus 2003. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 78, 1*-841*.

Van Belle, G. (2002). Uitdagingen voor de theologie in de 21ste eeuw. Exegese en Bijbelse theologie. Collationes: Vlaams tijdschrift voor theologie en pastoraal, 32, 433-438.

Van Belle, G. (2002). Elenchus bibliographicus 2002. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 1*-831*.

Van Belle, G. (2002). Repetition, Variation and Amplification: Thomas Popp’s Recent Contribution on Johannine Style. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 79, 166-178.

Van Belle, G. (2002). Dialogue with Tradition: Challenges Confronting Exegesis and Biblical Theology in the 21st Century. Louvain studies, 28, 3-11.

Van Belle, G. (2001). Elenchus Bibliographicus. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 77, 1*-741*.

Van Belle, G. (2001). Prolepsis in the Gospel of John. Novum Testamentum: an international quarterly for New Testament and related studies based on international cooperation, 63, 334-347.

Van Belle, G. (2000). Elenchus Bibliographicus. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 76, 1*-698*.

Van Belle, G. (1999). Elenchus Bibliographicus 1999. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 75, 1*-675*.

Van Belle, G. (1998). The Meaning of “sèmeia” in Jn 20,30-31. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 74, 300-325.

Van Belle, G. (1998). Elenchus Bibliographicus 1998. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 74, 1*-724*.

Van Belle, G. (1998). The Faith of the Galileans: The Parenthesis in John 4,44. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 74, 27-44.

AT (Articles in other academic journals)

Van Belle, G. (2011). 5 juni 2010: Zevende zondag van Pasen. Lezingen: Hand. 1,12-14; Ps 27; 1 Petrus 4,13-16; Johannes 17,1-11a (A-jaar). Tijdschrift voor Verkondiging, 83, 178-182.

Van Belle, G. (2009). 18 september 2010: Drieëntwintigste zondag door het jaar. Lezingen: Wijsh. 9,13-18b; Ps. 90; Filemon 9b-10.12-17; Luc. 14,25-33 (C jaar). Tijdschrift voor Verkondiging, 78, 243-246.

Van Belle, G. (2007). 25 februari 2007: Eerste zondag van de Veertigdagentijd. Lezingen: Deut. 26,4-20; Ps 91; Rom. 10,8-13; Luc. 4,1-13 (C jaar). Tijdschrift voor Verkondiging, 78, 60-64.

Steegen, M., Van Belle, G. (2007). Liefde, dood en eeuwig leven. De voetwassing in het Johannesevangelie als uitdagend voor-teken. Schrift, 39 (229), 23-26.

Van Belle, G. (2006). 18 juni 2006: Sacramentsdag. Lezingen: Ex. 24,3-8; Ps 116; Heb. 9,11-15; Mar. 14,22-26 (B jaar). Tijdschrift voor Verkondiging, 78, 192-198.

Van Belle, G. (2006). De dood van Jezus in het vierde evangelie. II. VBS-informatie, 37, 5-13.

Van Belle, G. (2005). “The Gospel of John”. Een opmerkelijke film van Philip Saville. VBS-informatie, 36, 29-31.

Van Belle, G. (2005). De dood van Jezus in het vierde evangelie. I. VBS-informatie, 36, 87-94.

Van Belle, G. (2005). 20 maart 2005: Palm- of Passiezondag. Lezingen: Mat. 21,1-11 ; Jes. 50,4-7 ; Ps. 22, 8-9.17-18a.19-20.23-24; Fil. 2,6-11; Mat. 26,14-27 (A jaar). Tijdschrift voor Verkondiging, 77, 83-88.

Van Belle, G. (2004). In memoriam prof. dr. Ignace de la Potterie. VBS-informatie, 35, 11-13.

Van Belle, G. (2004). Het nieuwe Godsvolk volgens Johannes: Lezing van Johannes 11,45-53. Schrift, 211, 19-24.

Van Belle, G. (2003). Exegese en Bijbelse Theologie in de eenentwintigste eeuw. VBS-informatie, 34, 43-51.

Van Belle, G. (2003). 19 januari 2003: Tweede zondag door het jaar. Lezingen: 1 Sam. 3,b-10.19; Ps. 40,2.4ab.7-8a.9.10; 1 Kor. 6,12c-15a.17-20; Joh. 1,35-42 (B jaar). Tijdschrift voor verkondiging, 75, 24-28.

Van Belle, G. (2003). 21 december 2003: Vierde zondag van de Advent. Lezingen: Mich. 5,1-4a; Ps. 80,2ac.3b.15-16.18-19; Heb. 10,5-10; Luc. 1,39-45 (C jaar). Tijdschrift voor verkondiging, 75, 380-384.

Van Belle, G. (2002). De literaire eenheid van het Johannesevangelie: Een nieuw project van de Afdeling Bijbelwetenschap. VBS-informatie, 33, 99-102.

Van Belle, G. (1998). “Machtig in woord en daad”. De wonderverhalen in de evangeliën. Wereld en zending: tijdschrift voor missiologie, 27 (2), 3-10.

IBa (Academic books, internationally recognised scientific publisher; as author)

(2009). Repetitions and Variations in the Fourth Gospel: Style, Text, Interpretation. (Van Belle, Gilbert, Ed. Labahn, Michael, Ed. Maritz, Petrus, Ed.). Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 223. Leuven: Peeters.

Van Belle, G. (2004). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theological and Canonical Studies. Elenchus Bibliographicus: CD-ROM 1997-2002. Leuven: Peeters, Leuven, 2004.

Van Belle, G. (2003). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theological and Canonical Studies. Elenchus Bibliographicus: CD-ROM 1997-2001. Peeters, Leuven, 2003.

Van Belle, G. (1999). Index generalis 1982-1997: Ephemerides Theologicae Lovanienses — Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium. Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 134. Leuven: Peeters.

ABa (Other academic books; as author)

Steegen, M., Van Belle, G. (2007). Leven ondanks dood. Het passieverhaal volgens Johannes. Averbodes Bijbelgidsen, Averbode: Altiora Averbode.

IBe (Academic books, internationally recognised scientific publisher; as editor)

(2008). Miracles and Imagery in Luke and John. Festschrift Ulrich Busse. (Verheyden, J., Ed., Van Belle, G., Ed., van der Watt, J., Ed.). Leuven: Peeters.

(2006). The Death of Jesus in the Fourth Gospel. (Van Belle, G., Ed.). Leuven: Peeters.

(2005). Luke and His Readers. Festschrift A. Denaux. (Bieringer, R., Ed., Van Belle, G., Ed., Verheyden, J., Ed.). Leuven: Peeters.

(2005). Theology and Christology in the Fourth Gospel. Essays by the Members of the SNTS Johannine Writings Seminar. (Van Belle, G., Ed., Van der Watt, J., Ed., Maritz, P., Ed.). Leuven: Peeters.

(2004). In Memoriam Maurits Sabbe. (Van Belle, G., Ed.). Peeters, Leuven, 2004.

(1992). The Four Gospels 1992. Festschrift Frans Neirynck. (Van Segbroeck, F., Ed., Tuckett, C., Ed., Van Belle, G., Ed., Verheyden, J., Ed.). Leuven: Peeters.

IHb (Article in academic book, internationally recognised scientific publisher)

Van Belle, G. (2010). Peter as Martyr in the Fourth Gospel. In: Leemans J. (Eds.), Martyrdom and Persecution in Late Antique Christianity. Festschrift Boudewijn Dehandschutter (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 223) (pp. 281-309). Leuven:. Peeters.

Van Belle, G. (2009). L’unité littéraire et les deux finales du quatrième évangile. In: Studien zum Matthäus und Johannes / Études zur Matthieu et Jean. Festschrift für Jean Zumstein zu seinem 65. Geburtstag / Mélanges offerts à Jean Zumstein pour son 65e anniversaire (Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments, 97) (pp. 397-315). Zürich:. Theologischer Verlag.

Van Belle, G. (2009). Repetitions and Variations in Johannine Research: A General Historical Survey. In: Van Belle G., Labahn M., Maritz P. (Eds.), Repetitions and Variations in the Fourth Gospel: Style, Text, Interpretation (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 223) (pp. 33-85). Leuven:. Peeters.

Van Belle, G. (2009). Theory of Repetitions and Variations in the Fourh Gospel: A Neglected Field of Research?. In: Van Belle G., Labahn M., Maritz P. (Eds.), Repetitions and Variations in the Fourth Gospel: Style, Text, Interpretation (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 223) (pp. 13-32). Leuven:. Peeters.

Van Belle, G., Labahn, M., Maritz, P. (2009). Preface / Introduction. In: Van Belle G., Labahn M., Maritz P. (Eds.), Repetitions and Variations in the Fourth Gospel: Style, Text, Interpretation (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 223) (pp. vii +1-10). Leuven:. Peeters.

Van Belle, G. (2007). The Death of Jesus and the Literary Unity of the Fourth Gospel. In: Van Belle G. (Eds.), The Death of Jesus in the Fourth Gospel (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 200) (pp. 3-64). Leuven:. Leuven University Press – Peeters.

Van Belle, G. (2007). Preface / Introduction. In: Van Belle G. (Eds.), The Death of Jesus in the Fourth Gospel (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 200) (pp. v-xxxi). Leuven:. Leuven University Press – Peeters.

Van Belle, G. (2007). L’évangile de Jean adressé aux lecteurs des synoptiques? L’hypothèse de R. Bauckham réexaminée. In: Decharneux B., Nobilio F. (Eds.), Figures de l’étrangeté dans l’Évangile de Jean. Études socio-historiques et littéraires (Divin et sacré) (pp. 67-104). Bruxelles:. CIERL – FNRS.

Van Belle, G. (2007). Tradition, Exegetical Formation, and the Leuven Hypothesis. In: Thatcher T. (Eds.), What We Have Heard form the Beginning: The Past, the Present, and Future of Johannine Studies (pp. 325-337). Waco, TX:. Baylor University Press.

Van Belle, G., Palmer, S. (2007). John’s Literary Unity and the Problem of Historicity. In: Anderson P., Just F., Thatcher T. (Eds.), John, Jesus, and History. Volume 1: Critical Appraisals of Critical Views (Society of Biblical Literature Series, 44) (pp. 217-228). Atlanta, GA:. Society of Biblical Literature.

Van Belle, G., Maritz, P. (2006). The Imagery of Eating and Drinking in John 6:35. In: Frey J., Van der Watt J., Zimmermann R., Kern G. (Eds.), Imagery in the Gospel of John: Terms, Forms, Themes, and Theology of Johannine Figurative Language (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 200) (pp. 333-352). Tübingen:. Mohr Siebeck.

Van Belle, G. (2005). Bibliographia Academica A. Denaux. In: Bieringer R., Van Belle G., Verheyden J. (Eds.), Luke and His Readers. Festschrift A. Denaux (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 182) (pp. XI-XXV). Leuven:. Peeters.

Van Belle, G. (2005). Style Criticism and the Fourth Gospel. In: Chatelion Counet P., Berges U. (Eds.), One Text, a Thousand Methods. Studies in Memory of Sjef van Tilborg (Biblical Interpretation Series, 71) (pp. 291-316). Boston:. Brill.

Van Belle, G. (2005). Christology and Soteriology in the Fourth Gospel: The Conclusion to the Gospel of John Revisited. In: Van Belle G., Van der Watt J., Maritz P. (Eds.), Theology and Christology in the Fourth Gospel: Essays by the Members of the SNTS Johannine Writings Seminar (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 184) (pp. 483-502). Leuven:. Leuven University Press – Peeters.

Van Belle, G. (2005). Lukan Style in the Fourth Gospel. In: Bieringer R., Van Belle G., Verheyden J. (Eds.), Luke and His Readers. Festschrift A. Denaux (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 182) (pp. 351-372). Leuven:. Peeters.

Van Belle, G. (2004). Voorwoord / Foreword. In: Van Belle G. (Eds.), In Memoriam Maurits Sabbe (Annua Nuntia Lovaniensia, 50) (pp. IX-XII). Leuven:. Peeters.

Van Belle, G. (2004). Bibliographia Academica M. Sabbe. In: Van Belle G. (Eds.), In Memoriam Maurits Sabbe (Annua Nuntia Lovaniensia, 50) (pp. 61-64). Leuven:. Peeters.

Van Belle, G. (2001). “Salvation is from the Jews”: The Parenthesis in Jn 4,22. In: Bieringer R., Pollefeyt D., Vanneuville F. (Eds.), Anti-Judaism and the Fourth Gospel: Papers from the Leuven Colloquium, January 2000 (Jewish and Christian Heritage Series, 1) (pp. 368-398). Assen:. Van Gorcum.

AHb (Article in other academic book)

Steegen, M., Van Belle, G. (2011). “Heer, ik geloof! En hij aanbad Hem” (Joh 9,38). Enkele kanttekeningen bij de vroegchristelijke verering van Jezus. In: Debel H. (Eds.), Verbonden door het boek. Bijbelse essays ter ere van Paul Kevers, hem aangeboden door de stuurgroep van de Vlaamse Bijbelstichting (VBS) (pp. 185-201). Averbode:. Altiora.

Steegen, M., Van Belle, G. (2007). Liefde, dood en eeuwig leven. Het liefdegebod in het Johannesevangelie. In: Doyle B., Ceulemans R. (Eds.), Ik ben de Heer uw God. De Tien Geboden in traditie, beeld en Bijbel (Documenta Libraria, 34) (pp. 137-151). Leuven:. Peeters.

Van Belle, G. (2006). De Messiaanse intocht van Jezus in Jeruzalem. Het citaat van Zach 9,9 in Mt 21,5 en Joh 12,15. In: Knapen L., Valvekens P. (Eds.), De palmezelprocessie. Een (on)bekend West-Europees fenomeen? (Documenta Libraria, 33) (pp. 83-111). Leuven:. Maurits SabbeBibliotheek, Faculteit Godgeleerdheid – Uitgeverij Peeters.

Van Belle, G. (2005). De Bijbel verklaard voor Thomas. Over de noodzaak van Bijbelfiches. In: Kevers P., Maex J. (Eds.), Toekomst voor verhalen en rituelen? Op het snijpunt van bijbel en geloofscommunicatie. Verslagboek Vliebergh-Sencie-leergang. Bijbel en Catechese 2004 (pp. 267-274). Leuven:. Vlaamse Bijbelstichting.

Van Belle, G., Burggraeve, R. (2005). “God is liefde”: Johannes over de menselijkheid van God en de goddelijkheid van Jezus. In: Mens van God, God van mensen / Onder red. van Mathijs Lamberigts en Leo Kenis. – Antwerpen: Halewijn (pp. 40-67).

Van Belle, G. (1999). “Bloed en water” in Joh 19,34. In: Haers J., Merrigan T., De Mey P. (Eds.), “Volk van God en gemeenschap van de gelovigen”. Pleidooien voor een zorgzame kerkopbouw. Aangeboden aan Professor Robrecht Michiels bij zijn emeritaat (pp. 89-112). Averbode:. Uitgeverij Averbode.

Van Belle, G. (1998). “Machtig in woord en daad”. De wonderverhalen in de evangeliën. In: Korte A., ter Haar G., Schaaf Y. (Eds.), Wonderen die de wereld nog niet uit zijn (pp. 11-20). Kampen:. Kok.

RE (Review)

Van Belle, G. (2006). Reviews: K.L. Sparks, Ancient Texts for the Study of the Hebrew Bible: A Guide to the Background Literature; C.A. Evans, Ancient Texts for the Study of the Hebrew Bible: A Guide to the Background Literature. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 82, 481-482.

Van Belle, G. (2005). Review: F. Bovon, Les derniers jours de Jésus. Textes et événements. Deuxième edition (Essais bibliques, 34) (Genève, Labor et Fides, 2004). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 228.

Van Belle, G. (2005). Review: J.K. Elliott, The Apocryphal New Testament: A Collection of Apocryphal Christian Literature in an English Translation (Oxford, Clarendon, 2005). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 525.

Van Belle, G. (2005). Review: W. Yarchin, History of Biblical Interpretation: A Reader (Peabody, MA, Hendrickson, 2004). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 215-217.

Van Belle, G. (2005). Review: Y.-M. Blanchard – É. Latour – F. Mirguet – B. Oiry, Raconter, voir, croire: Parcours narratifs du quatrième évangile (Cahiers de la Revue Biblique, 61), Paris, Gabalda, 2005. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 523-524.

Van Belle, G. (2005). Review: C. Focant (ed.), Quelle Maison pour Dieu? (Lectio Divina, hors série) (Paris, Cerf, 2003). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 214.

Van Belle, G. (2005). Review: J.G. Van der Watt (ed.), Salvation in the New Testament: Perspectives on Soteriology (Supplements to Novum Testamentum, 121) (Leiden – Boston, Brill, 2005). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 523-524.

Van Belle, G. (2005). Review: M.A. Sweeney (ed.), Review of Biblical Literature 2004 (Atlanta, GA, Society of Biblical Literature, 2004). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 503.

Van Belle, G. (2005). Review: M. Edwards, John (Blackwell Bible Commentaries) ( Malden, MA – Oxford, UK, Blackwell Publishing, 2004). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 503.

Van Belle, G. (2005). Review: P. Chatelion Counet (ed.), Text, a Thousand Methods: Studies in Memory of Sjef van Tilborg (Biblical Interpretation Series, 71) (Leiden, Brill, 2005). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 504-506.

Van Belle, G. (2005). Review: J.A.L. Lee, A History of New Testament Lexicography (Studies in Biblical Greek, 8) (New York, Peter Lang, 2003). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 519-521.

Van Belle, G. (2005). Review: R.N. Longenecker (ed.), Contours of Christology in the New Testament (McMaster New Testament Studies). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 521-523.

Van Belle, G. (2005). Review: R. Kuntzmann (ed.), Typologie biblique. De quelques figures vives (Lectio Divina, hors série) (Paris, Cerf, 2002). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 215.

Van Belle, G. (2004). Review: W.E. Mills, Index to Periodical Literature for the Study of the New Testament (New Testament Tools and Studies, 31) (Leiden, 2004). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 80, 195.

Van Belle, G. (2004). Review: H. Hübner, A. Labahn, M. Labahn (ed.), Vetus Testamentum in Novo. Vol. 1,2: Evangelium secundum Iohannem (Göttingen, 2003). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 80, 200-201.

Van Belle, G. (2004). Review: J.D.G. Dunn & J.W. Rogerson (ed.), Eerdmans Commentary on the Bible (Grand Rapids MI, W. B. Eerdmans, 2003). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 80, 181-182.

Van Belle, G. (2004). Review: S. Mason & T. Robinson, Early Christian Reader: Christian Texts from the First and Second Centuries in Contemporary English Translations Including the New Revised Standard Version of the New Testament. With Introductions and Annotations (Peabody MA, 2004). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 80, 512-513.

Van Belle, G. (2004). Review: R.F. Collins, The Many Faces of the Church: A Study in New Testament Ecclesiology (Companions to the New Testament) (New York, 2003). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 80, 195-196.

Van Belle, G. (2004). Review: B. Olsson & M. Zetterholm (ed.), The Ancient Synagogue from its Origins until 200 C.E.: Papers Presented at an International Conference at Lund University, October 14-17, 2001 (Coniectanea Biblica: New Testament Series, 39) (Stockholm, 2003). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 80, 193-194.

Van Belle, G. (2004). Review: R.T. Fortna & T. Thatcher (ed.), Jesus in Johannine Tradition (Louisville KY, 2001). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 80, 514-520.

Van Belle, G. (2004). Review: D. Marguerat (ed.), La Bible en récits: L’exégèse biblique à l’heure du lecteur (Le monde de la Bible, 48) (Genève, 2003). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 80, 182-183.

Van Belle, G. (2003). Review: P.W. Carey & J.T. Lienhard (ed.), Biographical Dictionary of Christian Theologians (Peabody MA, 2002). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 79, 456.

Van Belle, G. (2003). Review: Peter Dschulnigg: Jesus begegnen. Personen und ihre Bedeutung im Johannesevangelium (Theologie, 30) (Münster, 2000). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 79, 198-201.

Van Belle, G. (2003). Review: Tom Thatcher, The Riddles of Jesus in John: A Study in Tradition and Folklore (SBL Monograph Series, 53) (Atlanta GA, 2000). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 79, 201-204.

Van Belle, G. (2003). Recensie: Dictionnaire encyclopédique de la Bible (3ième éd. revue et augm.) / Centre Informatique et Bible Maredsous (Turnhout, 2002). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 79, 457-458.

Van Belle, G. (2003). Recensie: An annotated guide to biblical resources for ministry / Bauer, D.R. (Peabody MA, 2002). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 79, 456-457.

Van Belle, G. (2002). Review: D. Marguerat (ed.), Introduction au Nouveau Testament. Son histoire, son écriture, sa théologie (Le monde da la Bible, 41) (Genève, 2000). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 195.

Van Belle, G. (2002). Review: J. Kügler (ed.), Die Macht der Nase. Zur religiösen Bedeutung des Duftes. Religionsgeschichte – Bibel – Liturgie (Stuttgarter Bibelstudien, 187) (Stuttgart, 2000). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 183-184.

Van Belle, G. (2002). Review: M.M. Thompson, The God of the Gospel of John (Grand Rapids, MI, 2001). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 209-212.

Van Belle, G. (2002). Recview: M.D. Johnson, Making Sense of the Bible: Literary Type as an Approach to Understanding (Grand Rapids, MI, 2002). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 509.

Van Belle, G. (2002). Review: D. Brouns-Wewerinke, In verhalen krijgt geschiedenis betekenis. Verbeelding van Jezus’ lijden en dood in het Johannesevangelie (Zoetermeer, 2002). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 212-217.

Van Belle, G. (2002). Review: D. Mou!linet, Guide bibliographique des sciences religieuses (Paris, 2000). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 179.

Van Belle, G. (2002). Review: D. Marguerat & Y. Bourquin, Pour lire les récits bibliques (Paris, 1998). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 509-510.

Van Belle, G. (2002). Review: F.L. Damen & K. Bosschaerts, Bibliography Stauros Bibliografia. XIV: 1998-1999. Human Suffering and Christ’s Passion. Suffrimiento humano y pasión de Cristo / (Kortrijk, 1999). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 529-530.

Van Belle, G. (2002). Review: R.N. Soulen – R. Kendall Soulen, Handbook of Biblical Criticism (3rd ed., rev. and exp.) (London, 2001). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 508-509.

Van Belle, G. (2002). Review: P.A. Achtemeier, J.B. Green, M.M. Thompson, Introducing the New Testament: Its Literature and Theology (Grand Rapids, MI, 2001). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 194-195.

Van Belle, G. (2002). Review: W. Loader, Jesus and the Fundamentalism of His Days (Grand Rapids MI, 2001). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 510-512.

Van Belle, G. (2001). Review: I.R. Kitzberger (ed.), The Personal Voice in Biblical Interpretation (London, 1999). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 77, 204-206.

Van Belle, G. (2001). Review: C.M. Conway, Men and Women in the Fourth Gospel: Gender and Johannine Characterisation (SBL Dissertation Series, 167) (Atlanta GA, 1999). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 77, 220-222.

Van Belle, G. (2001). Recensie: Johannine ecclesiology (JSNT Supplement Series, 160) / J. Ferreira (Sheffield, 1998). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 77, 222-224.

Van Belle, G. (2001). Review: J. Kügler, Der andere König: Religionsgeschichtliche Perspektiven auf die Christologie des Johannesevangeliums (Stuttgarter Bibelstudien, 178) (Stuttgart, 1999). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 77, 475-479.

Van Belle, G. (2000). Review: F. Sieg et al., Studies on the Bible (Warszawa, 2000). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 76, 167.

Van Belle, G. (2000). Review: J. Zumstein, Kreative Erinnerung: Relecture im Johannesevangelium (Zürich, 1999). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 76, 492-493.

Van Belle, G. (2000). Recensie: Het avontuur van de traditie / J. Haers (Averbode, 1999). Alumni theologie. Nieuwsbrief, 9 (2), 10.

Van Belle, G. (2000). Review: G. Segalla, Vangelo secondo Giovanni: Traduzione strutturale (Sussidi biblici, 56) (Reggio Emilia, 1997). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 76, 176-177.

Van Belle, G. (2000). Review: B. Lindars, R.B. Edwards, J.M. Court, The Johannine Literature (Sheffield, 2000). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 76, 492.

Van Belle, G. (2000). Review: J.F. O’Grady, According to John: The Witness of the Beloved Disciple (New York, 1999). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 76, 177.

Van Belle, G. (2000). Recensie: De gemeente van de evangelist Johannes: Haar polemiek en haar geschiedenis / B.W.J. de Ruyter (Delft, 1998). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 76, 177-179.

Van Belle, G. (2000). Review: R.E. Van Voorst, Jesus Outside the New Testament: An Introduction to the Ancient Evidence (Studying the historical Jesus) (Grand Rapids MI, 2000). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 76, 503-504.

Van Belle, G. (2000). Review: P. Fiedler (ed.), Studien zu einer neutestamentlichen Hermeneutik nach Auschwitz (Stuttgarter Biblische Aufsatzbände, 27) (Stuttgart, 1999). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 76, 477.

Van Belle, G. (1999). Review: F. Vannini, 1-2-3 Giovanni (Leggere oggi la Bibbia. Seconda sezione: Nuovo Testamento, 14) (Brescia, Queriniana, 1997). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 75, 220-221.

Van Belle, G. (1999). Review: F. Neirynck – J. Verheyden – R. Corstjens, The Gospel of Matthew and the Sayings Source Q: A Cumulative Bibliography 1950 1995 (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 140/A-B) (Leuven, University Press – Peeters, 1998). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 75, 476-478.

Van Belle, G. (1999). Review: J.Á. Oñate Ojeda, El paráclito y notas exegéticas sobre la santísima Trinidad en San Juan. (Series Valentina, 44) (Valencia, Faculdad de Teología San Vincente Ferrer, 1998). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 75, 202-204.

Van Belle, G. (1999). Review: F.L. Damen – K. Bosschaerts, Bibliography Stauros Bibliografía. XIII: 1996-1997. Human Suffering and Christ’s Passion. Suffrimento humano y pasión de Cristo (Kortrijk (Belgium), Stauros – International Association, 1999). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 75, 542-543.

Van Belle, G. (1999). Review: Lo Spirito e Cristo nel commento al Quarto Vangelo e nel trattato trinitario di sant’Agostino (Letture bibliche, 9) (Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1997). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 75, 202-204.

Van Belle, G. (1999). Review: G. Ferraro, Lo Spirito nei commentari al Quarto Vangelo di Bruno di Segni, Ruperto di Deutz, Bonaventura e Alberto Magno (Letture bibliche, 11) (Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1997). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 75, 202-204.

Van Belle, G. (1998). Review: G. Ferraro, Lo Spirito Santo nel Quarto Vangelo: I commenti di Origene, Giovanni Crisostomo, Teodoro di Mopsuestia e Cirillo di Alessandria (Orientalia Christiana Analecta, 246) (Roma, Pontificio Istituto Orientale, 1995). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 74, 194-195.

Van Belle, G. (1998). Review: A. García-Moreno, El cuarto evangelio. Aspectos teológicos (Cienpuertas, ciencaminos, 2) (Pamplona, Ediciones Eunate, 1996). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 74, 438-440.

Van Belle, G. (1998). Review: P.C. Bori (ed.), In spirito e verità: Letture di Giovanni 4,23 24 (Epifania della Parola: Nuova serie, 6) (Bologna, Dehoniane, 1996). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 74, 192-193.

Van Belle, G. (1998). Review: E. López Fernández, El mundo joánico. Introducción al cuarto evangelio (Oviedo, Gráficas LUX, 1998). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 74, 438.

TH (Thesis)

Steegen, M., Bieringer, R. (sup.), Van Belle, G. (cosup.) (2012). Het Nieuwe Testament als fundament voor het dogma van de Drie-eenheid van God. Een Bijbeltheologisch onderzoek naar taal- en denkstructuren over de Vader, de Zoon en de Geest in het Johannesevangelie, LXVIII + 253 pp.

Anganga, M., Van Belle, G. (sup.), Blanchard, Y. (sup.) (2010). Analyse narrative du récit johannique de la Passion (Jn 18-19). Enjeux théologiques pour la célébration du Vendredi Saint dans l#Eglise.

Maritz, P., Van Belle, G. (sup.) (2009). A Common Thread: Style, Pattern and Meaning in John 17.

Palmer, S., Van Belle, G. (sup.), Vervenne, M. (cosup.) (2009). Mother and Daughter on the Third Day: How John Teaches His Readers How to Read.

Tabard, R., Van Belle, G. (sup.), Blanchard, Y. (sup.) (2006). Les manifestations des morts en milieu Kongo et les récits d’apparitions pascales.

Tabard, R., Blanchard, Y. (sup.), Van Belle, G. (sup.) (2006). Voie africaine de christologie des apparitions pascales, 551 pp.

DI (Misc.)

Van Belle, G. (2010). Chronica: Studiosorum Novi Testamenti Conventus (Soesterberg, 14 juni 2010). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 86 (4), 555-555.

Van Belle, G. (2010). Chronica: Bart Koet — Openbare Rede (Tilburg, 12 maart 2010). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 86 (4), 555-555.

Van Belle, G. (2008). Chronica: Statutaire verkiezingen van de Faculteit Godgeleerdheid (K.U.Leuven). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 84, 667.

Van Belle, G. (2008). Chronica: In memoriam Frans Van Segbroeck. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 84, 679-680.

Van Belle, G. (2008). Chronica: Studiedag over de verhouding tussen theologie en religiewetenschap. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 84, 647.

Van Belle, G. (2008). Chronica: Retirement of Professor Dr. Roger Burggraeve. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 84, 663.

Van Belle, G. (2008). Lezingen aan de Faculteit Godgeleerdheid (K.U.Leuven). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 84, 652-653.

Van Belle, G. (2008). Chronica: Emeritaatsviering van Professor Dr. Patrick Vandermeersch. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 83, 692-693.

Van Belle, G. (2008). Chronica: Retirement of Professor Dr. Lambert Leijssen. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 84, 656.

Van Belle, G. (2008). Chronica: Romania: Le 63e General Meeting of Studiorum Novi Testament Societas à l’Université de Lund, Suède. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 84, 694-696.

Van Belle, G. (2006). Chronicles: Colloque à l’Université Libre de Bruxelles. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 82, 550.

Van Belle, G. (2006). Chronicles: Lezingen (H.J. de Jonge, T. Nicklas, G.H. van Kooten). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 82, 559-560.

Van Belle, G. (2006). Chronicles: Lezingen over de Bijbel. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 82, 549.

Van Belle, G. (2006). Chronicles: Vliebergh-Sencie sessie over “Bijbelse Wijsheid”. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 82, 548-549.

Van Belle, G. (2006). Chronicles: A Collaborative Chair at the Catholic Universities of Louvain. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 82, 546-547.

Van Belle, G. (2006). Chronicles: Studiosorum Novi Testamenti Conventus. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 82, 558.

Van Belle, G. (2006). Chronicles: Centre for Women’s Studies Theology. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 82, 547-548.

Van Belle, G. (2006). Chronicles: Le 61ème General Meeting of Studiorum Novi Testament Societas au King’s College, Aberdeen. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 82, 562-563.

Van Belle, G. (2006). Chronicles: Tentoonstelling in de Maurits Sabbebibliotheek. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 82, 551.

Van Belle, G. (2005). Chronicles: Éméritat du Professeur Adelbert Denaux. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 261-264.

Van Belle, G. (2005). Chronicles: Nieuwe publicatie [van Professor J. Lambrecht]. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 269-270.

Van Belle, G. (2005). Chronicles: 17de Internationaal Colloquium Liturgie. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 602.

Van Belle, G. (2005). Chronicles: Professor Dr. Marc Vervenne Elected as Rector of the K.U.Leuven. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 260-261.

Van Belle, G. (2005). Chronicles: Wetenschappelijke Prijzen [E. Platti, W. François]. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 606.

Van Belle, G. (2005). Chronicles: 40 jaar Nostra Aetate. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 601-602.

Van Belle, G. (2005). Chronicles: De onbekende Jezus van de apocriefe geschriften. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 601-602.

Van Belle, G. (2005). Chronicles: De Nieuwe Bijbelvertaling. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 607.

Van Belle, G. (2005). Chronicles: De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 267.

Van Belle, G. (2005). Chronicles: Studiorum Novi Testamenti Conventus. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 277-278.

Van Belle, G. (2005). Chronicles: Dertig jaar bibliotheek van de Faculteit Godgeleerdheid (K.U.Leuven). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 264-265.

Van Belle, G. (2005). Chronicles: Elections at the Faculty of Theology (K.U.Leuven). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 206.

Van Belle, G. (2005). Chronicles Le 60th General Meeting de la SNTS à la Martin Luther Universität Halle-Wittenberg. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 610-611.

Van Belle, G. (2005). Chronicles: Huldiging Kardinaal Danneels aan de Faculteit Godgeleerdheid (K.U.Leuven). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 265-267.

Van Belle, G. (2005). Chronicles: Nominationes [L. Boeve, J. Jans, J. Famerée; F. García Martínez]. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81, 606-607.

Van Belle, G. (2004). Chronicles: Le 59th General Meeting de la SNTS à Barcelone. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 80, 589-590.

Van Belle, G. (2004). Chronicles: Studiosorum Novi Testamenti Conventus. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 80, 588.

Van Belle, G. (2004). Chronicles: Symposium on Septuagint Lexicography. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 80, 226-227.

Van Belle, G. (2004). Chronicles: In Memoriam C. Brekelmans. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 80, 581-583.

Van Belle, G. (2004). Chronicles: Postacademische Vorming K.U. Leuven, Faculteit der Godgeleerdheid. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 80, 577-578.

Van Belle, G. (2004). Chronicles: De Nieuwe Bijbelvertaing (NBV). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 80, 578-580.

Van Belle, G. (2004). Chronicles: In Memoriam M. Sabbe. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 80, 580-581.

Van Belle, G. (2004). Chronicles: Vatican City (Nominations): nouveaux membres de la Commission théologique internationale. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 80, 253.

Van Belle, G. (2004). Chronicles: Vormingsdag rond de Bijbel: “De Bijbel is te doen”. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 80, 228.

Van Belle, G. (2004). Chronicles: Studiedag te Leuven (jaarlijkse bijeenkomst van de Afdelingen Bijbelwetenschappen van de Faculteit Godgeleerdheid van de K.U. Leuven en van de Theologische Faculteit van de Universiteit van Tilburg). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 80, 229.

Van Belle, G. (2004). Chronicles: Première rencontre des doctorants travaillant sur les Écrits johanniques. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 80, 228-229.

Van Belle, G. (2004). Chronicles: Feast of Saint Thomas on 9 March 2004. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 80, 228.

Van Belle, G. (2004). Chronicles: Conference on the Quest for the Historical Jesus. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 80, 230.

Van Belle, G. (2004). 2 november 2004: Allerzielen. Lezingen: Jes. 25,6a.7-9; Ps. 23; Apoc. 21,1-5a.6b-7; Luc. 23,44-46.50.52.53; 24,1-6a. Tijdschrift voor verkondiging, 76, 337-341.

Van Belle, G. (2004). 20 mei 2004: Hemelvaart van de Heer. Lezingen: Hand. 1,1-11; Ps. 47,2-3.6-7.8-9; Ef. 1;17-23; Luc. 24,46-53. Tijdschrift voor verkondiging, 76, 158-161.

Van Belle, G. (2004). Chronicles: Studiemiddag over “De Nieuwe Bijbelvertaling”. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 80, 241-242.

Van Belle, G. (2003). Chronica: Guest Lectures. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 79, 244.

Van Belle, G. (2003). Chronica: Colloquium te Leuven over spiritualiteit. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 79, 241.

Van Belle, G. (2003). Kroniek: Doctorate honoris causa at the K.U.Leuven. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 79, 245-247.

Van Belle, G. (2003). Chronica: NOSTER Conference on “Religion and Violence” at Soesterberg. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 79, 254-255.

Van Belle, G. (2003). Chronica: Feast of Saint Thomas. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 79, 247-248.

Van Belle, G. (2003). Viering van de 75ste verjaardag van Prof. Em. Jan Lambrecht. Areopaag: tijdschrift van het Theologisch forum, 3 (3), 37-41.

Van Belle, G. (2003). Chronica: Le 58th General Meeting de la SNTS à la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität de Bonn. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 79, 508-510.

Van Belle, G. (2003). Chronica: Session académique à l’occasion de l’anniversaire du Prof. Dr. U. Busse. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 79, 510.

Van Belle, G. (2003). Chronica: Forum for Liberation Theologies. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 79, 510-511.

Van Belle, G. (2003). Chronica: In Memoriam Ignace de la Potterie. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 79, 516-517.

Van Belle, G. (2003). Chronica: NOSTER-Conferentie te Kampen over “Hebreeuwse Bijbel en versiones antiquae in vroeg jodendom en christendom”. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 79, 526-527.

Van Belle, G. (2003). Chronica: Vormingscursus over Paulus. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 79, 512.

Van Belle, G. (2003). Chronica: Symposium ter ere van K. Wynsberghe. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 79, 511-512.

Van Belle, G. (2003). Chronica: Award Granted to Dr. D.F. Pilario. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 79, 516.

Van Belle, G. (2003). Chronica: In Memoriam S. van Tilborg. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 79, 527-528.

Van Belle, G. (2003). “Christenen in dialoog”: Een nieuwe reeks van de Uitgeverij Averbode. Areopaag: tijdschrift van het Theologisch forum, 3 (3), 34-36.

Van Belle, G. (2003). Chronica: Doctorat de Mme K. Hauspie. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 79, 248.

Van Belle, G. (2003). Chronica: Symposium over “De Bijbel literair”. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 79, 525-526.

Van Belle, G. (2003). Chronica: Studiosorum Novi Testamenti Conventus. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 79, 525.

Van Belle, G. (2003). Chronica: Life in Abundance: A Tribute to Raymond E. Brown, S.S. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 79, 519-521.

Van Belle, G. (2003). Chronica: Multatuli-lezing 2003. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 79, 244.

Van Belle, G. (2002). Chronica: Lezingencyclus van het Centrum voor Religiestudies. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 286.

Van Belle, G. (2002). Chronica: Studiedag te Tilburg. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 585.

Van Belle, G. (2002). Chronica: Studiosorum Novi Testamenti Conventus. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 585.

Van Belle, G. (2002). Chronica: Studiedagen van de Afdeling Pastoraaltheologie (K.U.Leuven). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 283-284.

Van Belle, G. (2002). Chronica: Conferentie over “Levensbeschouwelijk onderwijs, pluralisme en burgerzin” te Leuven op woensdag 1 oktober 2002. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 558.

Van Belle, G. (2002). Chronica: Bijeenkomst van de Vlaamse sectie van de Europese Vereniging voor Katholieke Theologie te Gent op woensdag 5 juni 2002. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 554-555.

Van Belle, G. (2002). Chronica: Guest lectures at the Faculty of Theology. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 560-561.

Van Belle, G. (2002). Chronica: Feast of Saint Thomas. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 285-286.

Van Belle, G. (2002). Chronica: Festschrift Jan Lambrecht. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 562-567.

Van Belle, G. (2002). Chronica: Forum for Liberation Theology. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 561-562.

Van Belle, G. (2002). Chronica: Interdisciplinair seminarie over euthanasie. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 558.

Van Belle, G. (2002). Chronica: Professor Emeritus Joël Delobel. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 287-289.

Van Belle, G. (2002). Chronica: Israël: Publications nouvelles. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 580.

Van Belle, G. (2002). Chronica: Le 57th General Meeting de la SNTS à l’Université de Durham. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 578-579.

Van Belle, G. (2001). Chronica: Studiosorum Novi Testamenti Conventus. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 77, 559-560.

Van Belle, G. (2001). Chronica: Le 56th general meeting de la SNTS à l’Université de Montréal. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 77, 550-552.

Van Belle, G. (2001). Chronica: Multatuli-lezing 2001. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 77, 547.

Van Belle, G. (2001). Chronica: De Nieuwe Bijbelvertaing (NBV). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 77, 264.

Van Belle, G. (2001). Chronica: Guest lecture of Professor Dr. U. Busse (Essen). Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 77, 254.

Van Belle, G. (2001). Chronica: Personalia [on G. Van Oyen and F. Noël]. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 77, 255.

Van Belle, G. (2001). Chronica: Annual Convention of the AKN [Arbeitsgemeinschaft der deutschsprachigen katholischen Neutestamentler]. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 77, 252-253.

Van Belle, G. (2001). Chronica: Professor emeritus Georges De Schrijver. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 77, 255-256.

Van Belle, G. (2001). Chronica: Éméritat du Professeur Herman Lombaerts. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 77, 550.

Van Belle, G. (2000). Chronica: International Interdisciplinary Seminar on the Fourth Gospel: “Anti-Judaism in the Fourth Gospel and Jewish-Christian Dialogue”, K.U.Leuven, January 17-18, 2000. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 76, 216-218.

Van Belle, G. (2000). Chronica: Feast of Saint Thomas, March 7, 2000. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 76, 219.

Van Belle, G. (2000). Chronica: Doctorate honoris causa at the K.U.Leuven on February 2, 2000: Sister Jeanne Devos. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 76, 221-222.

Van Belle, G. (2000). Chronica: Elections at the Faculty of Theology (K.U.Leuven) on June 26th, 2000. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 76, 575.

Van Belle, G. (2000). Chronica: Guest lecture by Thomas Söding on March 23, 2000. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 76, 220.

Van Belle, G. (2000). Op weg met het Johannesevangelie.

Van Belle, G. (2000). Chronica: Professor emeritus Robrecht Michiels. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 76, 221.

Van Belle, G. (2000). Chronica: 55th General Meeting de la Studiorum Novi Testamenti Societas à l’Université de Tel Aviv. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 76, 587-588.

Van Belle, G. (1999). Chronica: In Memoriam Louis Cuypers. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 75, 561-562.

Van Belle, G. (1999). Chronica: “Interpretare oggi la Bibbia”. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 75, 568.

Van Belle, G. (1999). Chronica: 54th General Meeting de la Studiorum Novi Testamenti Societas à l’Université de Pretoria. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 75, 572-574.

Van Belle, G. (1999). Chronica: De Willibrordvertaling 1995 op CD-ROM. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 75.

Van Belle, G. (1999). Chronica: Himig Ugnayan: A New Theological Journal. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 75, 274-275.

Van Belle, G. (1999). Chronica: Doctorat honoris causa à la K.U. Leuven. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 75, 257-258.

Van Belle, G. (1999). Chronica: De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 75, 271-272.

Van Belle, G. (1998). Chronica: In Memoriam A. Bertrangs. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 74, 241.

Van Belle, G. (1998). Chronica: 53nd General SNTS Meeting à Copenhague. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 74, 535-536.

Van Belle, G. (1998). Chronica: La Commission théologique internationale. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 74, 241-242.

This list is generated from Lirias and contains data from Lirias as it is entered and validated by the researcher.]

Advertisements
Comments
  1. Lorraibe says:

    Please let me know how do I find the following book in English?

    Theory of Repetitions and Variations in the Fourh Gospel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s